هیدرو سوپ

توجه به نوع کاغذ،مرکب چاپ،سختی آب ، حرارت و رطوبت سالن ،به مقدار ۲ الی ۴ درصد مصرف شود.

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: