هیدروسوپ UV

مزایا :

مخصوص ماشین های چاپ UV.
برای انواع کاغذ و مقوا مناسب می باشد.
سختی آب را کاهش می دهد.
با انواع مرکب چاپ افست ورقی  ، سازگاری دارد.
از مصرف بیش از اندازه الکل جلوگیری می کند.
PH آب ماشین چاپ را ثابت نگه می دارد.

 

مقدار مصرف :

با توجه به نوع  کاغذ ، مقوا ، مرکب و شرایط چاپ پیشنهاد می شود بین ۱ الی ۳ درصد مصرف شود.

 

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده :

بسته بندی: گالن های 10 و 20 لیتری

امتیاز: