هیدروسوپ رولی N-901

مزایا :

مخصوص آبهای سخت (چاپخانه هایی که آب سختی بالایی دارند)
قابل استفاده در ماشین های چاپ رولی و وب.
برای انواع کاغذ و مقوا مناسب می باشد.
سختی آب را کاهش می دهد.
با انواع مرکب چاپ افست رولی ، سازگاری دارد.
PH  آب ماشین چاپ را ثابت نگه می دارد.

 

مقدار مصرف :

با توجه به نوع  کاغذ، مقوا، مرکب و شرایط چاپ پیشنهاد می شود بین ۱ الی ۳ درصد مصرف شود.

 

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده : مخصوص هیت سِت و کُلد سِت

بسته بندی: گالن های 10 و 20 لیتری

امتیاز: