هیدروسوپ اسپید مستر N-1000

هیدروسوپ اسپید ماستر N-1000

مزایا :

قابل استفاده در سیستم اسپید ماستر.

برای انواع کاغذ و مقوا مناسب می باشد.

با انواع مرکب چاپ افست ورقی سازگاری دارد.

سختی آب را کاهش می دهد.

PH آب ماشین چاپ را ثابت نگه می دارد.

مقدار مصرف :

با توجه به نوع  کاغذ ، مقوا ، مرکب و شرایط چاپ پیشنهاد می شود بین ۱ الی ۳ درصد مصرف شود.

بسته بندی:

درگالن های ۱۰ و ۲۰ لیتری عرضه می گردد.

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: