لاستیک سیلندر

لاستیک سیلندر چند سایزهای GTO، ۲ ورقـی، ۴٫۵ ورقـی، ۶٫۵ ورقی و غیره موجود می باشد.
و همچنین کاربردهای مختلف برای انواع چاپ افست از قبیـل ورقی، هیـت ست، کلد ست، UV و
غیره دارند. بدلیل استاندارد بودن کیفیت بالایی دارند و با هر نوع محلول شوینده دستی و اتومات
استاندارد قابل شستشو میباشند.ترام دهی وتیراژ بالایی دارندبه شرط نگهداری ومصرف اصولی.

دسته بندی: auxiliaries

موارد استفاده :

کشور سازنده : آلمان، ایتالیا، ژاپن و چین

امتیاز: