صمغ عربی

صمغ عربی

صمغ عربی، صمغ خالص گیاهی می باشد و از لحاظ کیفیت بالاتر از صمغ معمولی و صمغ سوپر می باشد

جهت بایگانی زینک های چاپ افست

بعنوان مکمل آب ماشین چاپ در سالن های گرم تر از حد معمول و در ماشینهای چاپی که داروی آب نمی تواند کارائی لازم را داشته باشد

مقدار مصرف:

بعنوان مکمل داروی آب با توجه به شرایط چاپ و محیط چاپخانه ، بین ۳ الی ۵ درصد پیشنهاد میشود.

برای بایگانی زینک مقدار مصرف به نوع و سطح زینکی که باید بایگانی شود و همچنین به اپراتور بستگی دارد

بسته بندی:

 این محصول در ظروف ۱ و ۴ لیتری به بازار عرضه می گردد.

دسته بندی: gum solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :