صمغ سوزاند زینک

دسته بندی: gum solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: