متن عنوان دلخواه برای نمونه کارها

متن عنوان ثانویه دلخواه برای نمونه کارها

صمغ بایگانی N-990

صمغ مایع N-990 (نوع معمولی)

صمغ مایع N-990 در صنعت چاپ، به دو منظور استفاده می گردد:

۱- جهت بایگانی زینک های چاپ افست.

۲- بعنوان مکمل آب ماشین چاپ در سالن های گرم تر از حد معمول و در ماشینهای چاپی که داروی آب نمی تواند کارائی لازم را داشته باشد.

مقدار مصرف:

بعنوان مکمل داروی آب با توجه به شرایط چاپ و محیط چاپخانه ، بین ۳ الی ۵ درصد پیشنهاد میشود.

و برای بایگانی زینک مقدار مصرف به نوع و سطح زینکی که باید بایگانی شود و همچنین به اپراتور بستگی دارد.

بسته بندی:

این محصول در ظروف ۱ و ۴ لیتری به بازار عرضه می گردد.

دسته بندی: gum solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: