متن عنوان دلخواه برای نمونه کارها

متن عنوان ثانویه دلخواه برای نمونه کارها

صمغ بایگانی سوپر

صمغ بایگانی سوپر N-999

صمغ سوپر از لحاظ غلظت دو برابر از صمغ معمولی غلیظ تر می باشد و به دو منظور استفاده می کردد:

۱- جهت بایگانی زینک های چاپ افست

۲- بعنوان مکمل آب ماشین چاپ در سالن های گرم تر از حد معمول و در ماشینهای چاپی که داروی آب نمی تواند کارائی لازم را داشته باشد

مقدار مصرف:

بعنوان مکمل داروی آب با توجه به شرایط چاپ و محیط چاپخانه، بین ۳ الی ۵ درصد پیشنهاد میشود.

برای بایگانی زینک مقدار مصرف به نوع و سطح زینکی که باید بایگانی شود و همچنین به اپراتور بستگی دارد

بسته بندی:

این محصول در ظروف ۱ و ۴ لیتری به بازار عرضه می گردد.

دسته بندی: gum solution

موارد استفاده : مکمل داروی آب

کشور سازنده :

امتیاز: