سوپر سوپ N-060

داروی آب سوپرسوپ الکلی N-060

 مزایا :

مخصوص ماشین های چاپ افست ورقی و الکلی.

برای انواع کاغذ و مقوا مناسب می باشد.

سختی آب را کاهش می دهد.

با انواع مرکب چاپ افست ورقی، سازگاری دارد.

از مصرف بیش از اندازه الکل جلوگیری می کند.

PH آب ماشین چاپ را ثابت نگه می دارد.

مقدار مصرف :

با توجه به نوع  کاغذ ، مقوا ، مرکب و شرایط چاپ پیشنهاد می شود بین ۱ الی ۳ درصد مصرف شود.

بسته بندی:

درگالن های ۱۰ و ۲۰ لیتری عرضه می گردد.

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: