داروی آب کاهنده مصرف ایزوپروپیل

داروی آب الکولایت (کاهنده مصرف الکل)

مزایا :

قابل استفاده در تمامی سیستمها.

برای انواع کاغذ و مقوا مناسب می باشد.

با انواع مرکب چاپ افست ورقی سازگاری دارد.

سختی آب را کاهش می دهد

PH آب ماشین چاپ را ثابت نگه می دارد.

مصرف ایزوپروپیل را کاهش میدهد.

مقدار مصرف :

با توجه به نوع  کاغذ ، مقوا ، مرکب و شرایط چاپ پیشنهاد می شود بین ۱ الی ۳ درصد مصرف شود.

بسته بندی:

درگالن های ۱۰ و ۲۰ لیتری عرضه می گردد.

دسته بندی: fountain solution

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: