ایزوپروپیل الکل

صنعتی ۴۵% و ۹۹%

دارویی ۹۹%

دسته بندی: ipa

موارد استفاده :

کشور سازنده :

امتیاز: